RODO

INFORMACJA " RODO "

Szanowni Państwo,

mając na uwadze wejście w życie 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Informujemy, iż zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności oraz bezpieczeństwie powierzonych nam danych osobowych .

ADMINISTRATOREM Twoich danych jest firma EKOLPLUS KRZYSZTOF DŁUGOSZ,
34 – 300 Żywiec, ul.Łączna 10C , NIP : 553 000 08 32

TWOJE DANE przetwarzane są z uwagi na dokonanie: WYCENY , TRANSAKCJI ZAKUPU, SERISU. A Konkretnie do realizacji celów związanych z ofertowaniem, sprzedażą, serwisem urządzeń.

Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. nie dłużej niż przez okres przewidziany prawem (dla celów podatkowych).

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy, ), a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi pomocnicze, w celu wykonania Umowy, tj. w szczególności usługi gwarancyjne, księgowe,transportowe,

Masz prawo dostępu do swoich danych w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żadania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także wycofania udzielonej zgody w każdym momencie.

Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@ekolplus.pl lub telefonując pod numer: 33 861 55 82