PROMOCJE I DOFINANSOWANIA

dofinansowanie-03Kredyt bankowy
Nadchodzi PROSUMENT

„PROSUMENT”  Program priotytetowy NFOŚ i GW obejmujący dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii.

Rodzaje przedsięwzięć:
Instalacje do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.

  1. pompy ciepła
  2. systemy  fotowoltaiczne
  3. kolektory słoneczne
  4. źródła ciepła opalane biomasą
  5. małe elektrownie wiatrowe

Forma dofinansowania: Pożyczka + Dotacja
BANK – obejmuje do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji:

Pożyczka:
udzielana jest łącznie z dotacją.
Oprocentowanie  – 1%
Okres udzielenia – 15 lat
Realizacja przedsięwzięcia – 24 miesiące

Dotacja: 
20%  – pompy ciepła, biomasę, kolektory słoneczne.
40%  – fotowoltaika, elektrownie wiatrowe.
(Od 2016 r.  odpowiednio 15% i 30%)

Maksymalny koszt kwalifikowany dla budynku (dla osób fizycznych)
Jedno źródło OŹE – 100 tys. zł.
Kilka źródeł OŻE – 150 tys.zł.
(łącznie może być max. 5 urządzeń po 20% kosztów kwalifikowanych)

Plan wdrażania:

  1. Nabór wniosków przez bank dla osób fizycznych juz z początkiem roku 2015 r.  w Bankach Ochrony Środowiska oraz innych, które zostaną przedstawione niebawem.
  2. Realizacja programu  najpóźniej w II kwartale 2015roku.

Szczegóły programu wraz z wykazem wymaganych załaczników są      dostępne na stronie internetowej NFOŚ i GW pod adresem
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/

Udzielamy wszelkich niezbędnych informacji do uzyskania dotacji oraz służymy pomocą przy wypełnianiu potrzebnych dokumentów.